Belegningsstein

Salgspris 1.000,00 kr per tonn

Du får ikke noe mer holdbart underlag enn belegningsstein uansett om du planlegger å bygge gårdsplass, sitteplass eller nytt uteområde.

Steintypen er så godt som vedlikeholdsfri, men krever at grunnlaget er godt drenert (vannet ledes vekk) og plant.

Over tid vil det bli endringer i grunnen overalt, men da kan belegningsstein plukkes opp, grunnen utbedres og steinen kan settes ned igjen i det aktuelle området.

Vi selger belegningsstein pr tonn.

Vi trenger å vite ditt postnummer sånn at vi kan kalkulere leveringskostnad. Etter du har lagt inn postnummer så kan du velge mengde eller bruke vår Mengdekalkulator

Postnummer for levering: