Kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Salgsbetingelsene tar utgangspunkt i Forbrukertilsynets anbefalinger og er regulert gjennom forbrukerkjøpsloven. Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Selger er Råde Graveservice som eier Onsøy pukkverk (opv@rgs.no, 69 33 46 62, org.nr.: 917 447 373) og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale i norske kroner. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader (også merverdiavgift/MVA). Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Vi tar forbehold om skrivefeil på våre nettsider; i slike tilfeller vil kjøperen få valget mellom å heve kjøpet, få prisavslag eller å få rettet opp feil fra vår side.

For at vi skal kunne behandle din bestilling, vil du måtte legge inn kontaktinformasjon og deriblant e-postadresse. Kort tid etter bestilling vil du motta e-post med ordrebekreftelse. I enkelte tilfeller vil vi ta kontakt på telefon i tillegg for å bekrefte/avtale bestilling/levering. Bestillingen gjelder imidlertid uavhengig av om vi tar kontakt i etterkant.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Ved betaling med Vipps:

Ved bruk av Vipps-betaling er det nødvendig å ha installert Vipps-appen på en mobiltelefon. Du må også opprette bruker. Vipps vil deretter reservere et beløp; beløpet trekkes den dagen vi sender varen. Se vilkår hos Vipps.no.

Ved betaling med kort:

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort (BankAxept/VISA) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Se vilkårene på din kortleverandørs nettside.

Ved betaling med faktura

Vi bruker Klarna som leverandør av faktura. Faktura til kjøperen blir utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen går frem av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Se vilkår hos klarna.no.

Levering

Varen vil leveres hos kjøperen med mindre kjøper har valgt å hente varene selv. Vi tilstreber å levere så raskt som mulig, men kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser. Kjøper må selv gi beskjed om det er spesielle tidspunkt denne ikke kan motta varer fra oss ved bestilling. Hvis kjøper ikke har gitt beskjed og varene ikke kan leveres når sjåfør ankommer, vil levering måtte bestilles på nytt. Dette vil belastes kunden. Vi gir snarlig beskjed hvis produktene som er bestilt, ikke er på lager.

Vi bruker fortrinnsvis tippbil eller kranbil ved levering. Ved bestilling av levering med tippbil vil prisen beregnes i nettbutikken før du betaler varen. Prisen vil avhenge av avstand til pukkverket, basert på postnummer. Hvis du bor lenger unna enn 40 kilometer, eller du ønsker å bestille produkter i storsekk, tar vi kontakt med deg for avtale om bestilling i etterkant. I disse tilfellene vil betalingen for levering vanligvis kunne belastes deg samtidig som vi belaster deg for kjøpet av produktene.

Vi forsøker så langt det er mulig å plassere varene på ønsket sted, men tar forbehold om at det er et forsvarlig sted med tanke på ankomst/underlag. Vi gjør oppmerksom på at fargenyanser kan forekomme og avvike fra produktbilder. Dette gir ikke i seg selv grunnlag for reklamasjon. Hvis du har spørsmål til dette, ta kontakt med oss på forhånd.

Se åpningstider på våre hjemmesider hvis du selv skal hente varene som er bestilt.

Angrerett

Privatkunder kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Meldingen må skje skriftlig og med dokumentasjon i form av bilde.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt eller fra dagen etter siste leveranse er mottatt ved bestilling av flere leveranser. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må selv dekke returkostnadene også i de tilfellene hvor varene er levert av oss.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. I de tilfellene hvor det ikke er mulighet for å returnere varene slik de ble levert, vil den tilbakebetalte kjøpesummen bli redusert.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Reklamasjon bør skje skriftlig.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Ved bruk av faktura blir alle kjøpsrettslige forhold overtatt av Klarna etter at ordren er bekreftet. Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Selgeren kan, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Les vår personvernerklæring her.

På Forbrukerrådet sine nettsider kan du lese mer om dine rettigheter som forbruker.